Club van 50

De Club van 50  van DWB is een club van mensen die DWB financieel ondersteunen. Ieder jaar wordt er van onze leden gevraagd om een bedrag van € 25 over te maken zodat wij, de club van 50 ons doel zo goed mogelijk te kunnen naleven: 

“De jeugd van DWB ondersteunen d.m.v. financiële middelen en leuke activiteiten. Met als doel het vergroten van het plezier en beleving bij de vereniging.”

Het bestuur van de Club van 50 ziet er als volgt uit:

Voorzitter:                            Brian op ’t Veld                       
Secretaris:                          Debby Burger       
Penningmeester:              Richard Grunstra                       
Algemeen bestuurslid:    Koos Bankras                 

De taken van de Club van 50 zijn als volgt:
-    Het organiseren van een club toernooi
-    Als er jeugdelftallen kampioen worden bloemen & medailles regelen
-    Jeugd uitjes financieel ondersteunen.
-    Sponsoring jeugdtrainers
-    Spelletjes avond voor jeugd
-    Elk jaar leden informeren wat er met de fondsen gebeurt

Zoals u kunt lezen ligt de focus vooral op activiteiten voor de jeugd van DWB. Zoals u ook weet, de jeugd heeft de toekomst.

Vindt u dit ook een goed doel maar bent u nog geen lid?
Neem dat contact op met één van de bovenstaande bestuursleden of stuur een email naar het volgende adres:

 

Rabobank Clubkas actie